0
Вход и Регистрация
Безплатна доставка в рамките на град Варна при поръчка над 49 лв.

Указателни знаци

IMO символите и знаците за безопасност идентифицират маршрутите за евакуация, плановете за контрол на пожара и аварийното оборудване. Тези знаци отговарят на строгите разпоредби на Международната морска организация, които насърчават безопасността и сигурността на международните кораби.

 • Pipe Identification Tape, ленти за обозначение на тръби
  Постери за безопасност и обучение Safety, Awareness And Training Posters

  Pipe Identification Tape, ленти за обозначение на тръби

 • Постери за безопасност и обучение Safety, Awareness And Training Posters

  Евакуация и безопасност, Evacuation and Safety Signs

 • Постери за безопасност и обучение Safety, Awareness And Training Posters

  Забранителни знаци Prohibition Signs

 • Постери за безопасност и обучение Safety, Awareness And Training Posters

  Задължителни (сини) знаци Mandatory (blue) Signs

 • Знаци за безопасност зелени, Safety (green) Signs
  Постери за безопасност и обучение Safety, Awareness And Training Posters

  Знаци за безопасност зелени, Safety (green) Signs

 • Постери за безопасност и обучение Safety, Awareness And Training Posters

  Знаци за изход и посока, Direction Signs

 • Постери за безопасност и обучение Safety, Awareness And Training Posters

  Знаци за обществени помещения, Public Room Signs

 • Постери за безопасност и обучение Safety, Awareness And Training Posters

  Знаци за опасност Hazard Signs

 • Постери за безопасност и обучение Safety, Awareness And Training Posters

  Знаци за опасност ромб, Hazard Diamonds

 • Постери за безопасност и обучение Safety, Awareness And Training Posters

  Знаци по международния код за сигурност на кораби и пристанища ISPS Code Signs

 • Постери за безопасност и обучение Safety, Awareness And Training Posters

  Комбинирани знаци, Combination signs

 • Постери за безопасност и обучение Safety, Awareness And Training Posters

  Компоненти за осветление с ниско местоположение Low Location Lighting Components

 • Постери за безопасност и обучение Safety, Awareness And Training Posters

  Общи знаци за пожарна безопасност General Fire Safety Signs

 • Постери за безопасност и обучение Safety, Awareness And Training Posters

  Постери за безопасност и обучение Safety, Awareness And Training Posters

 • Постери за безопасност и обучение Safety, Awareness And Training Posters

  Противопожарни символи съгласно международния стандарт, Fire Control Symbols (ISO 17631)

 • Знаци за безопасност зелени, Safety (green) Signs
  Постери за безопасност и обучение Safety, Awareness And Training Posters

  Противопожарни символи, Fire Control Symbols IMO A.654(16)

 • SALE 32%
  Фотолуминисцентна лента, 3 см
  Фотолуминисцентна лента, 3 см

  Фотолуминисцентна лента, 3 см

  Original price was: 2.20 лв..Current price is: 1.50 лв..
magnifier